Werkstuk maken

In vier kant-en-klare digibordlessen gaan leerlingen aan de slag met het maken van een werkstuk over een onderwerp naar keuze. In de eerste les wordt uitgebreid aandacht besteed aan het kiezen van een onderwerp.

Aan de hand van tien stappen maken ze het werkstuk:
1. Wat is het onderwerp?
2. Mindmap maken
3. Hoofdstukindeling maken
4. Hoofdstukken schrijven
5. Inleiding schrijven
6. Nawoord schrijven
7. Bronnenlijst maken
8. Inhoudsopgave maken
9 .Voorblad maken
10. Werkstuk controleren

Krijg toegang met een licentie: https://briljantonderwijs.nl/aanvragen/