1.1 Vooruitblik Copy

1.1 Vooruitblik

In deze module maak je een spel over een uitvinder naar keuze. Je kiest een uitvinder uit het verleden of heden, verzamelt hier informatie over en maakt hier een spel over. 

Les 1: informatie zoeken
Les 2: spel bedenken
Les 3: spel maken
Les 4: spel verbeteren

Je werkt vier lessen aan deze module.