1.1 Vooruitblik Copy

Dit project duurt drie lessen.
In dit project leer je over:

Les 1: huismus, koolmees, merel en houtduif

Les 2: nesten en eieren

Les 3: de wilde eend

In dit project doe je de opdrachten:

Les 1: vogels zoeken

Les 2: vogelgeluiden herkennen en vogel tekenen

Les 3: drijvende eend maken