1.2.a Kennisvergroter: wat is een sudoku?

1.2.a Kennisvergroter: wat is een sudoku?

Een sudoku is een puzzel in de vorm van een vierkant.
In dat vierkant staan rijen, kolommen en blokken.
Daarin moeten cijfers worden ingevuld.
In een rij, kolom of blok mogen alle cijfers maar één keer staan!

De meeste sudoku’s hebben 9 rijen en 9 kolommen.
Dat noem je een vierkant van 9 bij 9.

Maar er zijn ook kleinere sudoku’s:

Of sudoku’s met plaatjes of kleuren: