1.3 Doe-opdracht: mindmap over sectoren maken

1.3 Doe-opdracht: mindmap over sectoren maken

Je gaat een mindmap maken over beroepen. 
Kijk eerst de video over hoe je een mindmap maakt.

• Schrijf in het midden ‘beroepen’
• Teken drie hoofdtakken (drie sectoren)
• Teken bij de dienstensector twee subtakken (commercieel en niet-commercieel)
• Bedenk zoveel mogelijk beroepen bij de sectoren
• Maak er ook kleine tekeningen bij