1.4.b Kennisvergroter: Energieomzetting

Energie verdwijnt nooit, maar wordt altijd van de ene naar de andere vorm(en) omgezet.

Een voorbeeld:

• Een lamp (apparaat) heeft elektrische energie nodig om arbeid te kunnen verrichten (licht geven).


De lamp is in dit voorbeeld de energieomzetter:
Elektrische energie wordt door de lamp omgezet naar licht- en warmte-energie.

Nog een voorbeeld:

• Een auto heeft chemische (benzine, diesel of aardgas) of elektrische energie nodig om arbeid te kunnen verrichten (rijden)


De auto is in dit voorbeeld de energieomzetter:
Chemische of elektrische energie wordt door de auto omgezet naar beweging- en warmte-energie.