1.4.b Kennisvergroter: origami

1.4.b Kennisvergroter: origami

Origami: uit een vierkant papier iets moois vouwen.
Bijvoorbeeld een kraanvogel:

Het is papiervouwen is bedacht in China.
Later werd het ook veel in Japan gedaan.

Origami is een Japans woord.
• ori = vouwen
• gami = papier

Yoshizawa is een bekende Japanse origami kunstenaar (‘origami meester’). 

Er zijn verschillende soorten origami, zoals:

1. gewone origami

2. actie origami (action origami): origami die je laat bewegen, bijvoorbeeld vliegen  

3. modulaire origami: origami met meerdere vellen papier

4. nat-vouwen origami (wet-folding origami): het papier wordt nat gemaakt