1.4.d Kennisvergroter:

Een energiebron is iets dat energie levert, bijvoorbeeld:

Zon

Wind


Water

Magneet


Fossiele brandstoffen

Batterij


Voedsel