1.6 Voorkennis

Maak een woordweb
• Schrijf HET HEELAL in het midden bij stap 2 in de projectgids.
• Bedenk minstens tien woorden die te maken hebben met HET HEELAL.
• Als je samenwerkt, doe je deze opdracht in je groepje.