1.8 Leervragen

1.8 Leervragen

Leervragen bedenken

• Bedenk in de projectgids leervragen.
• Je mag de voorbeeldleervragen (ter inspiratie) gebruiken.
• Uit de leervragen kies je er straks drie.

Leervragen kiezen

• Kies drie leervragen.
• Vul deze in bij leervraag 1, 2 en 3 in de projectgids.

Hoe de leervragen beantwoorden?

• Welke bronnen (minimaal 4) ben je van plan te gaan gebruiken?
• Schijf deze bronnen op in de projectgids.