15. Deelbaarheid

Lesweek 15: deelbaarheid

Groep 3: deelbaar door 2 (even en oneven getallen)

Groep 4: deelbaar door 5 en 10

Groep 5: deelbaar door 3 en 9

Groep 6: deelbaar door 6

Groep 7: deelbaar door 4

Groep 8: deelbaar door 8