2.2.a Kennisvergroter: ontstaan

2.2.a Kennisvergroter: ontstaan

De sudoku is bedacht in Amerika.
In Amerika heette de puzzel niet sudoku, maar ‘nummer-plaats’ -puzzel (‘number place’).

Daarna kreeg de puzzel in Japan een nieuwe naam: SU DOKU! Dat betekent: getallen alleen.

su = getal
doku = alleen

Een meneer maakte toen een computerprogramma dat zelf sudoku’s kon maken.

Daarna kwamen in veel landen sudoku’s in de krant.
Heb jij wel eens een sudoku in een krant gezien?