2.2.b Kennisvergroter: strategie 2 (rijen en kolommen)

2.2.b Kennisvergroter: strategie 2

Kijk per rij welke cijfers nog ontbreken.
Begin met een rij die al bijna vol is.

Welke cijfers moeten er nog bij?
Controleer per cijfer of die erbij mag, of dat die al in de kolom of het vak staan.

Doe hetzelfde nu ook met een andere rij of kolom.

Een voorbeeld:
Kijk naar de sudoku hieronder.

  • Zoek een rij met veel cijfers. In dit geval de derde rij van boven.
  • Omdat alleen de 6 nog ontbreekt in deze rij, kun je die zo invullen.