2.2.b Kennisvergroter: zon, maan en sterren Copy

Luister naar het geluid van de houtduif, huismus, koolmees en merel.

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/tuinvogels

Nu met je ogen dicht!
De juf/meester laat een vogel horen.
Kun je raden welke vogel je hoort?
Van welke andere vogel wil je het geluid leren?