2.3 Persoonlijk leerdoel

2.3 Persoonlijk leerdoel

Werkvorm: tweepraat

Maak twee- of drietallen.
Stel elkaar om de beurt een vraag: