2.7 Ontwerp

2.7 Ontwerp

In de presentatie laat je anderen zien wat je geleerd heb.
(Je vertelt er ook altijd iets bij, in les 7 krijg je daar meer uitleg over.)
Als je wilt kun je de stappen hieronder volgen.

Stap 1. Welke informatie?
Kijk naar de kernwoorden die je hebt opgeschreven over de leervraag.

Stap 2. Wat weet je publiek?
Bedenk of je publiek er al veel van weet of juist niet.
Wat moet je uitleggen zodat het publiek het goed kan begrijpen?

Stap 3. Verwerk de informatie in je presentatie.
Dat kan op meer manieren:

a. Schrijf een tekst/verhaal.
Maak zinnen van de kernwoorden die je hebt opgeschreven. Deze zinnen komen in je presentatie, bijvoorbeeld als een los verhaal, op je poster, in je PowerPointpresentatie of als tekst bij een kunstwerk. 
Voeg plaatjes toe waardoor je de tekst beter kunt begrijpen.
En let op de juiste spelling.

b. Schrijf de belangrijkste woorden op
Soms maak je geen zinnen over je leervraag, maar schrijf je alleen de belangrijkste woorden op. Dat kan bijvoorbeeld in een mindmap.

c. Maak een tekening/kunstwerk
Laat het antwoord op je leervraag zien door een tekening of kunstwerk. Schrijf belangrijke informatie erbij.

Stap 4. Afwerking
Zorg dat de presentatie er mooi uitziet.

Instructievideo’s
Bij een aantal presentatievormen kun je een instructievideo van Briljant gebruiken. Meer ideeën en bijbehorende werkbladen vind je in de bibliotheek in de leeromgeving.

Lapbook

Verhaal

Mindmap

Kijkdoos

Werkstuk

Spel

Woordzoeker

Infographic