2.8 Onderzoek en ontwerp!

2.8 Onderzoek en ontwerp!

Je kunt nu aan de slag met stap 7 en 8: onderzoek en ontwerp!

Let op! Voor het beantwoorden van leervraag 1 heb je het werkblad ‘vergelijkingstabel’ nodig.