28. Van klein tot groot

Lesweek 28: van klein tot groot

Groep 3: vergroten

Groep 4: schaal

Groep 5: schaallijn

Groep 6: hele grote getallen (van miljoen tot googolplex)

Groep 7: hele kleine maten (micro-, nano-, en picometer)

Groep 8: voorvoegsels bij heel grote getallen (mega, giga en tera)