3.2.b Kennisvergroter: satelliet Copy

De juf/meester laat een vogel horen. 
Kan je raden welke vogel je hoort? 

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/tuinvogels