3.3 Terugblik module Copy

3.3 Terugblik

In deze module leerde je over filosofie en filosofen. Je voerde filosofische gesprekken en maakte een filosofische striptekening.

  • Lees een of twee striptekeningen van een ander. En geef een top en een tip.
  • Vraag aan elkaar wat je deze module het meest leerzaam vond en waarom?