Projectoverzicht voor de leerkracht
Les 1
Les 2
Les 3
LES 4 (facultatief)

3.4 Afsluiting

3.4 Afsluiting

Opruimen!
• Ruim eerst jouw eigen spullen op.
• Help daarna een ander.

001-diamant

Hoe leuk vond je de les?

Hoe goed heb je je best gedaan?