Untitled - #34635

Doelen

MODULE-INHOUDELIJK BIJ FANTASIEVERHAAL SCHRIJVEN
• Leerlingen doen kennis op middels de kennisvergroters over: het schrijven van een verhaal, fantasieverhalen en sprookjesverhalen.
• Leerlingen werken aan hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden door de volgende doe-opdracht: het schrijven van een fantasieverhaal.
Kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.