Untitled - #34640

1.2.b Kennisvergroter: sprookjesverhalen

Sprookjesverhalen zijn ook een soort fantasieverhalen. Deze verhalen beginnen met ‘Er was eens…‘ en eindigen met ‘En ze leefden nog lang en gelukkig.’

Wist je dat in sprookjesverhalen…

• de getallen 3 en 7 vaak een belangrijke rol spelen?

• dieren vaak kunnen praten?

• het vaak over goed en kwaad gaat?

• er vaak een betovering in voorkomt?

• De gebroeders Grimm en Hans Andersen bekende sprookjesschrijvers van vroeger zijn?

Vraag aan elkaar in twee- of drietallen:
• Welke sprookjesverhalen ken jij?
• Wat gebeurde er in deze verhalen wat in het echt niet kan?
• Welke les over goed en kwaad kun je leren van het sprookje?