4.1 Facultatieve opdrachten

Ieder Diamant-project kan worden uitgebreid met een vierde (facultatieve) les. Besteed in deze les bijvoorbeeld aandacht aan digitale vaardigheden, onderzoeksvragen die gedurende het project uit de leerlingen zelf kwamen of overige ideeën.

Digitale vaardigheden:
• Leer leerlingen hoe zij de schoolcomputers kunnen opstarten.
• Leer leerlingen hoe zij op de schoolcomputers kunnen inloggen.
• Leer leerlingen hoe zij kunnen surfen op internet.
• Laat leerlingen kennismaken met Microsoft Word.
• Laat leerlingen kennismaken met Microsoft PowerPoint.
• …

Onderzoeksvragen vanuit de leerlingen:
• Extra kennisvergroters
• Extra doe-opdrachten
• Proefjes
• Andere ideeën van leerlingen
• …

Overige ideeën:
• Bijpassende spelletjes
• Presentatie ontwerpen bij project (bijv. lapbook, PowerPoint, tentoonstelling, …)
• Presentatievaardigheden oefenen voor een (klein) publiek
• …