4.1 Facultatieve opdrachten Copy

4.1 Facultatieve opdrachten

Ieder Diamant-project kan worden uitgebreid met een vierde (facultatieve) les. Besteed in deze les bijvoorbeeld aandacht aan digitale vaardigheden, onderzoeksvragen die gedurende het project uit de leerlingen zelf kwamen of overige ideeën.

Digitale vaardigheden:

Onderzoeksvragen vanuit de leerlingen:

Overige ideeën: