4.1 Facultatieve opdrachten Copy

Ieder Diamant-project kan worden uitgebreid met een vierde (facultatieve) les. In deze les kan aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Maar kan ook worden voortgeborduurd op het projectonderwerp, met onderzoeksvragen die gedurende het project uit de leerlingen zelf kwamen. Of wellicht zijn er eigen ideeën, passend bij de eigen praktijk die een vierde les waardig zijn!

Digitale vaardigheden:
• Leer leerlingen hoe zij de schoolcomputers kunnen opstarten.
• Leer leerlingen hoe zij op de schoolcomputers kunnen inloggen.
• Leer leerlingen hoe zij kunnen surfen op internet.
• Laat leerlingen kennismaken met Microsoft Word.
• Laat leerlingen kennismaken met Microsoft PowerPoint.
• …

Onderzoeksvragen vanuit de leerlingen:
• Extra kennisvergroters.
• Extra doe-opdrachten.
• Proefjes.
• Bijpassende spelletjes.
• Andere ideeën van leerlingen.
• …

Eigen ideeën:
• …