4.3 Persoonlijk leerdoel

4.3 Persoonlijk leerdoel

Weet je nog wat het persoonlijk leerdoel is?

Werkvorm: tweepraat

Maak twee- of drietallen.
Stel elkaar om de beurt een vraag: