5.4 Voortgang planning

5.4 Voortgang planning

Hoe verloopt de planning?

In de planning staat dat we in deze les aan leervraag 2 werken.

Loop je voor op je planning en heb je alle leervragen al af?
Kies of bedenk dan een extra leervraag op het projectblad.