5.5.a Kennisvergroter: zintuigen

5.5.a Kennisvergroter: zintuigen

Je hebt de volgende vijf basiszintuigen:

Opdracht: verdeel de vijf zintuigen over de groep. Werk in twee- of drietallen. Zoek op internet naar drie interessante weetjes over jullie zintuig. Vertel elkaar (klassikaal) na 10 minuten de gevonden weetjes.