6.3 Persoonlijk leerdoel

6.3 Persoonlijk leerdoel

Werkvorm: mix en koppel

  1. Zorg dat je een kaartje en vragenblad van de juf of meester hebt gekregen.
  2. Welke kaartjes horen bij elkaar? Zoek jouw maatje.
  3. Stel elkaar daarna om de beurt een vraag die op het blad staat.
  4. Stop als de tijd om is (5 minuten).