8. Checkweek

Lesweek 8: checkweek

Groep 3:
1. coördinatenpuzzel
2. staafgrafiek lezen
3. Romeinse cijfers (t/m 12)
4. plaatjesvierkanten maken en oplossen
5. lijnsymmetrie
6. turven
7. cirkeldiagram

Groep 4:
1. zeeslagpuzzel
2. staafgrafiek maken
3. Babylonische cijfers (60-tallig)
4. plaatjessommen
5. draaisymmetrie
6. binair tellen (t/m 15)
7. venndiagram (2 cirkels)

Groep 5:
1. logische puzzel
2. lijngrafiek lezen
3. Mayacijfers (20-tallig)
4. plaatjessommen en -vierkanten oplossen door uitproberen
5. schuifsymmetrie
6. tientallig talstelsel
7. Carroll-diagram

Groep 6
1. tentje-boompje
2. lijngrafiek maken
3. Romeinse cijfers (t/m 1000)
4. plaatjessommen (verschil tussen twee plaatjes vergelijken zonder en met enkele tussenstap)
5. randversiering met schuif- en lijnsymmetrie
6. octaal talstelsel
7. grafen

Groep 7
1. nonogram (Japanse puzzel)
2. coördinaten in een assenstelsel
3. Egyptische cijfers
4. plaatjessommen (verschil tussen drie plaatjes vergelijken zonder en met tussenstap)
5. randversiering met draaisymmetrie
6. binair tellen (en bits, nibbles en bytes)
7. venndiagram (3 cirkels)

Groep 8
1. logiquiz
2. spiegelen in een assenstelsel
3. Egyptisch vermenigvuldigen
4. plaatjessommen (vergelijken van twee situaties met dubbele tussenstap)
5. randversiering met schuifspiegeling
6. hexidecimaal talstelsel
7. cirkeldiagram met percentages