Achtergrondinformatie Copy

Voor de leerkracht

In deze vreemde talenlijn leren leerlingen Spaanse woorden en leren zij hóe ze die het beste kunnen leren.

Doelen
1. Leerlingen leren de volgende leerstrategieën gebruiken:
       • Splits de woorden op in groepjes van ongeveer zeven woorden.
       • Herhaal vijf keer op verschillende dagen.
       • Zeg en schrijf de woorden.
       • Toets jezelf. 
2. Leerlingen leren in elk deel circa 140 Spaanse woorden.

Mogelijkheden
• Leerlingen kunnen na vier lessen of na een heel deel (12 lessen) worden getoetst.
• De delen kunnen worden verspreid over meerdere leerjaren, bijvoorbeeld deel 1 in groep 6, deel 2 in groep 7 en deel 3 in groep 8.
• Laat leerlingen ervaren dat ze zonder herhaling de woorden niet goed onthouden. Dit kan door hen bijvoorbeeld een rij van de extra woorden eenmalig te laten oefenen en deze na een maand te toetsen (zonder dat er herhaling is geweest).
• De vreemde talenlijn is zeer geschikt om in te zetten als verrijking bij het vak spelling.

Aanpak
In de eerste les van elk deel leren leerlingen zelf hoe zij kunnen leren, dit wordt uitgelegd in de video ‘hoe leer je woorden in een vreemde taal?’.
• Leerlingen schrijven elke les de vreemde woorden op woorden-schrijflijst (lezen, onthouden, opschrijven, controleren).
• Leerlingen oefenen elke les met flitskaartjes. Deze worden bewaard, zodat er op verschillende momenten mee geoefend kan worden.
• Leerlingen die de woorden sneller leren dan klasgenoten, kunnen aan de slag met de extra woorden.
• De leerkracht begeleidt leerlingen in het leerproces, het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat leerlingen de vreemde talenlijn zelfstandig doorlopen.

Achtergrond
Effectief bewezen leerstrategieën zijn geïntegreerd in de methode. Zo wordt in de video’s woord en beeld gecombineerd. Ook worden geleerde woorden in de lessen herhaald. Leerlingen leren op een actieve manier door woorden te schrijven en zichzelf te toetsen met behulp van flitskaartjes. Zo halen ze de woorden actief terug uit hun geheugen.

Zie voor meer informatie over de leerstrategieën de studieposters van The Learning Scientists: https://onderzoekonderwijs.net/2016/09/06/de-nederlandse-versies-van-de-studieposters-van-the-learning-scientists