Cornell-methode (samenvatten)

Cornell-methode (samenvatten)

Een samenvatting maken volgens de Cornell-methode is een effectieve leerstrategie. 

Meer weten over effectieve leerstrategieën? Bekijk dan onderstaande video.