Voor de leerkracht
Instapweken
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Extra: schaken

Digibord-instaples 1

Instapweek 1

Bekijk twee volledige jaargroepen met een gratis digitale zichtzending.

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een digitale zichtzending of een betaalde licentie. Onderstaand worden alleen afbeeldingen en buttons weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

Het instapprogramma wordt doorlopen wanneer er voor het eerst wordt gewerkt met de rekenlijn.

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit groep 4 en 5 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

kansrekenen met schema (twee gebeurtenissen) – vlakvulling met driehoeken en vierhoeken – deelbaar door 3 en 9 – hoeken meten met een geodriehoek – tekenen met een passer

Kansrekenen met schema (twee gebeurtenissen):

Vlakvulling met driehoeken en vierhoeken:

Deelbaar door 3 en 9:

Hoeken meten met een geodriehoek: