Digibord-instaples 1

Instapweek 1

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

Het instapprogramma wordt doorlopen wanneer er voor het eerst wordt gewerkt met de rekenlijn.

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het eerste blok van groep 3 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

staafgrafiek lezen – Romeinse cijfers (t/m 12) –  plaatjesvierkanten maken en oplossen

Staafgrafiek lezen:

Plaatjesvierkanten maken en oplossen: