Digibord-instaples 2 Copy

Instapweek 2

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het tweede blok van groep 3 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

 de rij van Fibonacci – deelbaar door 2

De rij van Fibonacci t/m 21: