Voor de leerkracht
Instapweken
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Extra: schaken

Digibord-instaples 4

Instapweek 4

Bekijk twee volledige jaargroepen met een gratis digitale zichtzending.

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een digitale zichtzending of een betaalde licentie. Onderstaand worden alleen afbeeldingen en buttons weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het derde blok van groep 6 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn: 

vergelijkingen met de balansmethode (letters aan beide kanten) – negatieve en positieve getallen (optellen)

Vergelijkingen met de balansmethode: letters aan beide kanten: