Digibord-instaples 4 Copy

Instapweek 4

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het vierde blok van groep 3:

priemgetallen t/m 10 – regelmatige en onregelmatige veelhoeken – gelijkzijdige, gelijkbenige en ongelijkzijdige driehoeken 

Priemgetallen t/m 10:

Regelmatige en onregelmatige veelhoeken:

Gelijkzijdige, gelijkbenige en ongelijkzijdige driehoeken: