Voor de leerkracht
Instapweken
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Extra: schaken

Digibordles 18 – pentomino

Lesweek 18

Bekijk twee volledige jaargroepen met een gratis digitale zichtzending.

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een digitale zichtzending of een betaalde licentie. Onderstaand worden alleen afbeeldingen en buttons weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je leert: werken met pentomino’s
• Je herhaalt: sudoku – coördinaten in een assenstelsel – kansrekenen met een wegendiagram

Pentomino (instructie-onderwerp):

Coördinaten in een assenstelsel (herhaling):

Kansrekenen met een wegendiagram (herhaling):