Digibordles 2.13: check – herhaling deel 2 Copy

2.13 Check - herhaling deel 2

Enkel toegang met een licentie op de plusklaslijn, de vreemde talenlijn of de vreemde talenlijn Spaans.

Herhaal alle woorden die je in les 1 t/m 12 hebt geleerd. Gebruik daarbij de flitskaartjes. 

Tip: overhoor elkaar in twee- of drietallen.