Voor de leerkracht
Instapweken
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Extra: schaken

Digibordles 2 – coördinaten in een assenstelsel

Lesweek 2

Bekijk twee volledige jaargroepen met een gratis digitale zichtzending.

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een digitale zichtzending of een betaalde licentie. Onderstaand worden alleen afbeeldingen en buttons weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je leert: coördinaten in een assenstelsel
• Je herhaalt: kansrekenen met boomdiagram – tetromino – Koch-sneeuwvlok

Coördinaten in een assenstelsel (instructie-onderwerp):

Kansrekenen met boomdiagram (herhaling):

Koch-sneeuwvlok (herhaling):