Voor de leerkracht
Instapweken
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Extra: schaken

Digibordles 22 – getallenreeksen met twee reeksen

Lesweek 22

Bekijk meer jaargroepen met een proeflicentie.

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je leert: getallenreeksen die uit twee reeksen bestaan afmaken
• Je herhaalt: hexahexaflexagon – binair talstelsel (en bits ribbels en bytes) – de gulden snede

Getallenreeksen die uit twee reeksen bestaan (instructie-onderwerp):

Hexahexaflexagon (herhaling):

Binair talstelsel: bits ribbels en bytes (herhaling):

De gulden snede (herhaling):