Digibordles 24 – check

Lesweek 24

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je herhaalt: binaire puzzel – tromino – tekenen met een passer – kubus tekenen voor of boven de horizon met één verdwijnpunt – vergelijkingen met de balansmethode (letters aan één kant) – getallenreeksen met enkele patronen – getalrijen optellen (rij van Gauss)

Binaire puzzel (herhaling):

Tekenen met een passer (herhaling):

Kubus tekenen voor of boven de horizon met één verdwijnpunt (herhaling):

Vergelijkingen met de balansmethode: letters aan één kant (herhaling):

Getallenreeksen met enkele patronen (herhaling):

Getalrijen optellen: rij van Gauss (herhaling):