Voor de leerkracht
Instapweken
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Extra: schaken

Digibordles 24 – check

Lesweek 24 - checkweek

Bekijk meer jaargroepen met een proeflicentie.

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je herhaalt: kakuro – pentomino – stelling van Pythagoras – huis tekenen met één verdwijnpunt – vergelijkingen met verschillende letters opstellen en oplossen – getallenreeksen die uit twee reeksen bestaan – negatieve en positieve getallen: aftrekken 

Kakuro (instructie-onderwerp):

Stelling van Pythagoras (herhaling):

Teken een huis met één verdwijnpunt (herhaling):

Vergelijkingen met verschillende letters opstellen en oplossen (herhaling):

Getallenreeksen die uit twee reeksen bestaan (herhaling):

Negatieve en positieve getallen: aftrekken (herhaling):