Voor de leerkracht
Instapweken
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Extra: schaken

Digibordles 28 – hele kleine maten (micro-picometer)

Lesweek 28

Bekijk meer jaargroepen met een proeflicentie.

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je leert: werken met hele kleine maten (micro-, nano- en picometer) – kubus vouwen
• Je herhaalt: plaatjessommen – kubus tekenen voor of boven de horizon met één verdwijnpunt

Hele kleine maten: micro-, nano- en picometer (instructie-onderwerp):

Kubus vouwen (instructie-onderwerp):

Kubus tekenen voor of boven de horizon met één verdwijnpunt (herhaling):