Digibordles 29 – hoeken: recht, scherp, stomp

Lesweek 29

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je leert: werken met rechte, scherpe en stompe hoeken
• Je herhaalt: draaisymmetrie – vijf op een rij – balanssommen met aftrekken en delen

Rechte, scherpe en stompe hoeken (instructie-onderwerp):

Draaisymmetrie (herhaling):

Balanssommen met aftrekken en delen (herhaling):