Digibordles 3.13: check – herhaling deel 3 Copy

3.13 Check - herhaling deel 3

Enkel toegang met een licentie op de plusklaslijn, de vreemde talenlijn of de vreemde talenlijn Spaans.

Herhaal alle woorden die je in les 1 t/m 12 hebt geleerd. Gebruik daarbij de flitskaartjes. 

Tip: overhoor elkaar in twee- of drietallen.