Voor de leerkracht
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Extra woorden

Digibordles 3.13: check – herhaling deel 3

3.13 Check - herhaling deel 3

Krijg toegang tot Spaans deel 1 met een proeflicentie.

Herhaal alle woorden die je in les 1 t/m 12 hebt geleerd. Gebruik daarbij de flitskaartjes. 

Tip: overhoor elkaar in twee- of drietallen.