Voor de leerkracht
Instapweken
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Extra: schaken

Digibordles 30 – kaleidocycle

Lesweek 30

Bekijk meer jaargroepen met een proeflicentie.

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je leert: een kaleidocycle maken
• Je herhaalt: binair talstelsel – magische driehoek – getallenreeksen die uit twee reeksen bestaan 

Kaleidocycle (instructie-onderwerp):

Binair talstelsel: bits, nibbles en bytes (herhaling):

Getallenreeksen die uit twee reeksen bestaan (herhaling):