Digibordles 32 – check

Lesweek 32

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je herhaalt: priemgetallen tot 20 – Koch-kromme – soorten vierhoeken – schaal – rechte, scherpe en stompe hoeken – flexibel vierkant (met 6 zijden) – doolhof oplossen (één kant aanhouden)

Priemgetallen tot 20 (instructie-onderwerp):

Rechte, scherpe en stompe hoeken (herhaling):

Flexibel vierkant met 6 zijden (herhaling):

Doolhof oplossen door één kant aan te houden (herhaling):